آسانسورهای هیدرولیکی
آسانسورهای هیدرولیکی

, آسانسور هیدرولیکی در ساده ترین شکل خود شامل یک سیلندر و یک پیستون است که مستقیما زیر کابین آسانسور قرار دارند .روغن توسط یک موتور الکتریکی از یک مخزن پمپ می شود . این کار باعث بالا رفتن کابین آسانسور می گردد.برای پایین آمدن آسانسور، یک شیر باز می شود و به روغن درون سیلندر اجازه می دهد به سمت مخزن باز گردد. آسانسورهایی که دارای ترافیک کم مسافر، بار و خودرو هستند برای استفاده از آسانسور های هیدرولیک مناسب می باشند ، آسانسور های هیدرولیک اغلب بهترین راه حل برای کاربرد هایی که شامل بارهای بسیار بزرگ هستند ، می باشند . در اغلب موارد برای استفاده در ساختمان های تجاری مناسب به نظر می رسند ، آسانسور های هیدرولیک دراکثر موارد تنها نوع مناسب برای نصب در بسیاری از ساختمان های قدیمی تر که عموما بدون در نظر گرفتن آسانسور طراحی شده اند می باشند . حداکثر ارتفاع حرکت آن ها در عمل حدود 22 متر است و این به دلیل نیاز به قدرت بیشتر و طول پیستون می باشد . هر چه قدر که طول مسیر حرکت افزایش می یابد پیستون هایی با قطر بیشتر باید مورد استفاده قرار گیرند تا در مقابل نیروی بیشتر مقاومت نمایند . این موضوع باعث افزایش هزینه تجهیزات می شود و استفاده از آسانسور هیدرولیک را زمانی که جایگزین قابل دسترس تری وجود داشته باشد از جذابیت کم تری برخوردار می کند . با وجود این که سرعت تا 1 متر بر ثانیه نیز تولید شده است اما عموما دارای سرعت 63/0 متر بر ثانیه می باشند .لازم به ذکر است سرعت کابین خالی به سمت بالا نباید از 8/0 از سرعت نامی بیشتر شود و حرکت به سمت پایین با کابین پر به مقدار بار نامی نباید به میزان بیش از 8/0 از سرعت نامی بیشتر باشد .
[(img)|1041819133741001B]
در این نوع آسانسورها در جاهایی که بارهای بسیار سنگین ( بیش از 3200 کیلو گرم ) حمل می شوند و با لیفت تراک ها به داخل یا بیرون آسانسور تردد می کنند ، می توان از مکانیزم های ضد حرکت مکانیکی استفاده کرد .در آسانسورهای هیدرولیکی وسایلی به نام همسطح کننده مورد استفاده قرار می گیرد. که پمپ روغن کوچکی است که به دلیل نشت روغن و تغییرات بار در کابین در صورت ایجاد تغییرات در سطح مجددا سطح کابین را با تراز طبقه هم سطح می کند . البته ممکن است در شرایطی که چرخ های دستی کوچک در آسانسوری با ظرفیت زیاد استفاده شود این سیستم ها از دقت کافی برخوردار نباشند . در مورد استفاده از آسانسورهای هیدرولیک برای ساختمان های تجاری که انتظار ترافیک سنگین و دائمی می رود باید کاملا احتیاط کرد . زیرا در چنین شرایطی ممکن است به سرعت 1 متر بر ثانیه یا بیشتر نیاز باشد ،تحت چنین شرایطی خنک کردن سیستم از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا برای آسانسورهای هیدرولیک بدون سیستم خنک کننده معمولا حداکثر سرعت 63/0 متر بر ثانیه در نظر گرفته می شود. نیاز به این سیستم خنک کننده اغلب در طراحی ساختمان ها مورد غفلت قرار می گیرد . اغلب موتور خانه آسانسورهای هیدرولیکی در مرکز ساختمان قرار دارد تامین هوای جریانی برای خنک کردن فضای موتورخانه در محدوده 40-50 درجه سانتیگراد از اهمیت زیادی برخوردار است و برای همین با تعبیه کانال های تهویه و جابه جایی هوا با نصب سیستم های خنک کننده موضعی با منشعب از سیستم مرکزی می توان به درجه حرارت مطلوب هوا دسترسی داشت. آسانسورهای هیدرولیکی برای کاربرد های بسیار زیاد با گروهی از آسانسور ها، مناسب نیستند. حتی گروه های آسانسور دوپلکس (دو آسانسور) نیز ممکن است از حداکثر تعداد استارت های مجاز موتور در ساعت ( 45 استارت در ساعت) فراتر روند. چنین روش خنک کننده ای ممکن است پرهزینه یا غیرعملی باشد .
[(img)|1041810233741001B]
با این حال، یک آسانسور هیدرولیکی گاهی اوقات حتی در شرایط ترافیک سنگین و به علت محدودیت های ساختمان ممکن است تنها راه حل باشد. در چنین شرایطی در صورت نیاز باید سیستم خنک کننده اضافی برای واحد موتور پمپ و روغن در نظر گرفته شود . در ساختمان های مسکونی تا 8 طبقه، به علت ترافیک کم می توان از آسانسورهای هیدرولیک استفاده نمود. [(bold)| آسانسورهای هیدرولیکی ]

تعریف آسانسور هیدرولیکی
تعریف آسانسور هیدرولیکی

,یکی از مهم ترین سیستم های هیدرولیکی در مقایسه با آسانسورهای کششی، سادگی سازه های لازم برای نصب است، این سادگی به دو دلیل مهم می باشد : تجهیزات یک آسانسور هیدرولیک را می توان درمحل هایی به دوراز محل قرارگیری آسانسور نصب و اتصالات را توسط لوله های فولادی و شیلنگ های مخصوص برقرار نمود. بدین سبب می توان از فضاهای بلا استفاده ای همچون زیر پله ها و یا اتاق های انباری دور از چاه آسانسور برای ایجاد موتورخانه آسانسورهیدرولیک بهره جست. البته لازم به ذکر است الزامات استاندارد دراین خصوص لازم الاجراء خواهد بود. نیروی محرک (فشار سیال هیدرولیکی) به سادگی توسط پمپ بوسیله یک لوله وبا گذشتن ازیک شیر به جک منتقل می گردد. این همان جنبه مفید سیستم است. یعنی لزومی ندارد که تجهیزات بر روی سقف یا کف قرار گرفته و فضایی را اشغال کنند. دریک آسانسورهیدرولیکی که کاببین از زیرنگه داشته شده است،جرم های موجود در چاه باعث ایجاد یک نیروی فشاری در پایه جک می شوند که تمام نیروهای قائم، مستقیما از طریق پایه جک به فونداسیون پایه های ساختمان منتقل می شوند. این بدین معنی است که اضافه کردن آسانسورهیدرولیکی به یک ساختمان که نیروی های ناشی ا زسیستم آسانسور برای آن محاسبه نشده ساده تراست. یک آسانسور هیدرولیکی بر روی پایه و فونداسیون خودش نیز نصب می شود. همچنین می توان آسانسور را در داخل ساختمان نصب کرد و یا اینکه ورودی کابین برروی یکی از دیوار های خارجی ساختمان قرار بگیرد که این طرح فواید زیادی برای دسترسی و ورود افراد معلول را به ساختمان دارد.
[(img)|1041811233741001B]
در رابطه با آسانسورهای هیدرولیکی ساده که ازوزنه تعادل استفاده نمی کنند موارد زیر قابل توجه است : به علت وزن کمی که به ساختمان تحمیل می کنند برای حمل بارهای سنگین مناسب هستند. موتورخانه آسانسورمعمولا در زیرزمین با قسمت هایی ازساختمان که ارزش کم تری دارند می باشد. درساختمان با ارتفاع و ترافیک کم ازنظر اقتصادی نیز به صرفه است. سیلندرهیدرولیک از نظرظاهری نیزدربعضی مکان ها که معماری ساختمان ازاهمیت خاصی برخوردار است مناسب تراست. با توجه به طراحی و تعداد سیلندرها ، چاه آسانسورمی تواند کوچک تراز آسانسور کششی مشابه باشد. آسانسورهای هیدرولیک که ازوزنه تعادل استفاده می کنند باعث صرفه جویی درانرژی می شوند ولی مهمترین مزیت آسانسورهای هیدرولیک ساده در چنین حالتی به علت افزایش وزن تحمیلی به ساختمان وهزینه لازم جهت ساخت ونصب تجهیزات مکانیکی اضافی می تواند ازدست برود.از طرفی به دلیل عدم ایمنی این نوع آسانسورهای هیدرولیکی درصورت احتمال جدا شدن وزنه تعادل از جک کمتر استفاده می شود. موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک باید دارای تهویه مناسب باشد تا ازافزایش دمای روغن جلوگیری شود.دربعضی موارد، سیستم تهویه مطبوعی مورد نیازمی باشد. درصورت بروزنشتی روغن هیدرولیک، موتورخانه و چاه آسانسور باید بتوانند با استفاده از پوشش عایق ، جریان روغن هیدرولیک را در خود نگه داری کنند . از آن جایی که اتصالات مکانیکی بین واحد پمپاژ و چاهک آسانسورهای هیدرولیکی را لوله ها و شیلنگ ها تشکیل می دهند تجهیزات کنترل و واحد پمپاژ روغن در تمام آسانسور های هیدرولیک را می توان در جایی مناسب ساختمان و دور از آسانسور جای داد . می توان ازاین خصوصیت استفاده کرد و واحد پمپاژ را درمحلی مناسب با شعاع 6 متری سیلندر هیدرولیک نصب نمود . از دیگر مزیت آسانسور های هیدرولیک کوچک بودن فضای موتورخانه تا حدود 12 درصد در مقایسه با موتور خانه های کششی است. مزیت برجسته این نوع آسانسور ها انعطاف پذیری آن ها درمحیط و فضا است واحد محرکه می تواند در مکان های مختلفی قرار گیرد.به همین دلیل موتورخانه نباید لزوما نزدیکی چاه قرارداده شود. این موضوع نیازبه اجرای پرهزینه موتور خانه در سقف ساختمان را برطرف می سازد . صدای کم با توجه به ایزوله بودن آن در برابر لرزش و نیز تغییرات مداوم در سرعت برای داشتن یک جابه جایی دلپذیر، از ویژگی های آسانسور های هیدرولیکی می باشد. <Br> [(img)|1041812233741001B] <Br> امروزه آسانسورهای هیدرولیکی بدون موتورخانه نیز توسط تعدادی ازتولید کنندگان به بازارعرضه شده است .در این نوع آسانسورها موتورو سیستم پاوریونیت و تابلوی کنترل به صورت واحدی فشرده در داخل چاه آسانسور نصب می گردد. این راه حل ایده آل در موارد محدودیت فضا است اما این آسانسور دارای محدودیت هایی ازنظر حمل بار مجاز و ارتفاع جابه جایی نسبت به آسانسورهای هیدرولیکی دارای موتور خانه می باشد. [(bold)| موقعیت تجهیزات ]