آسانسورهای هیدرولیکی

آسانسورهای هیدرولیکی

آسانسور هیدرولیکی در ساده ترین شکل خود شامل یک سیلندر و یک پیستون است که مستقیما زیر کابین آسانسور قرار دارند .روغن توسط یک موتور الکتریکی از یک مخزن پمپ می شود . این کار باعث بالا رفتن کابین آسانسور می گردد.برای پایین آمدن آسانسور، یک شیر باز می شود و به روغن درون سیلندر اجازه می دهد به سمت مخزن باز گردد.

آسانسورهایی که دارای ترافیک کم مسافر، بار و خودرو هستند برای استفاده از آسانسور های هیدرولیک مناسب می باشند ، آسانسور های هیدرولیک اغلب بهترین راه حل برای کاربرد هایی که شامل بارهای بسیار بزرگ هستند ، می باشند .

در اغلب موارد برای استفاده در ساختمان های تجاری مناسب به نظر می رسند ، آسانسور های هیدرولیک دراکثر موارد تنها نوع مناسب برای نصب در بسیاری از ساختمان های قدیمی تر که عموما بدون در نظر گرفتن آسانسور طراحی شده اند می باشند . حداکثر ارتفاع حرکت آن ها در عمل حدود 22 متر است و این به دلیل نیاز به قدرت بیشتر و طول پیستون می باشد . هر چه قدر که طول مسیر حرکت افزایش می یابد پیستون هایی با قطر بیشتر باید مورد استفاده قرار گیرند تا در مقابل نیروی بیشتر مقاومت نمایند .

این موضوع باعث افزایش هزینه تجهیزات می شود و استفاده از آسانسور هیدرولیک را زمانی که جایگزین قابل دسترس تری وجود داشته باشد از جذابیت کم تری برخوردار می کند . با وجود این که سرعت تا 1 متر بر ثانیه نیز تولید شده است اما عموما دارای سرعت 63/0 متر بر ثانیه می باشند .لازم به ذکر است سرعت کابین خالی به سمت بالا نباید از 8/0 از سرعت نامی بیشتر شود و حرکت به سمت پایین با کابین پر به مقدار بار نامی نباید به میزان بیش از 8/0 از سرعت نامی بیشتر باشد .


هیدروفرکو


در این نوع آسانسورها در جاهایی که بارهای بسیار سنگین ( بیش از 3200 کیلو گرم ) حمل می شوند و با لیفت تراک ها به داخل یا بیرون آسانسور تردد می کنند ، می توان از مکانیزم های ضد حرکت مکانیکی استفاده کرد .در آسانسورهای هیدرولیکی وسایلی به نام همسطح کننده مورد استفاده قرار می گیرد. که پمپ روغن کوچکی است که به دلیل نشت روغن و تغییرات بار در کابین در صورت ایجاد تغییرات در سطح مجددا سطح کابین را با تراز طبقه هم سطح می کند . البته ممکن است در شرایطی که چرخ های دستی کوچک در آسانسوری با ظرفیت زیاد استفاده شود این سیستم ها از دقت کافی برخوردار نباشند .

در مورد استفاده از آسانسورهای هیدرولیک برای ساختمان های تجاری که انتظار ترافیک سنگین و دائمی می رود باید کاملا احتیاط کرد . زیرا در چنین شرایطی ممکن است به سرعت 1 متر بر ثانیه یا بیشتر نیاز باشد ،تحت چنین شرایطی خنک کردن سیستم از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا برای آسانسورهای هیدرولیک بدون سیستم خنک کننده معمولا حداکثر سرعت 63/0 متر بر ثانیه در نظر گرفته می شود. نیاز به این سیستم خنک کننده اغلب در طراحی ساختمان ها مورد غفلت قرار می گیرد .

اغلب موتور خانه آسانسورهای هیدرولیکی در مرکز ساختمان قرار دارد تامین هوای جریانی برای خنک کردن فضای موتورخانه در محدوده 40-50 درجه سانتیگراد از اهمیت زیادی برخوردار است و برای همین با تعبیه کانال های تهویه و جابه جایی هوا با نصب سیستم های خنک کننده موضعی با منشعب از سیستم مرکزی می توان به درجه حرارت مطلوب هوا دسترسی داشت.

آسانسورهای هیدرولیکی برای کاربرد های بسیار زیاد با گروهی از آسانسور ها، مناسب نیستند. حتی گروه های آسانسور دوپلکس (دو آسانسور) نیز ممکن است از حداکثر تعداد استارت های مجاز موتور در ساعت ( 45 استارت در ساعت) فراتر روند. چنین روش خنک کننده ای ممکن است پرهزینه یا غیرعملی باشد .


هیدروفرکو


با این حال، یک آسانسور هیدرولیکی گاهی اوقات حتی در شرایط ترافیک سنگین و به علت محدودیت های ساختمان ممکن است تنها راه حل باشد. در چنین شرایطی در صورت نیاز باید سیستم خنک کننده اضافی برای واحد موتور پمپ و روغن در نظر گرفته شود . در ساختمان های مسکونی تا 8 طبقه، به علت ترافیک کم می توان از آسانسورهای هیدرولیک استفاده نمود.

ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.