برآورد قیمت آسانسور

قیمت آسانسور

در طول سالها برای حرکت در بین طبقات در ساختمانها از پله کان استفاده میشده است. با اختراع وسایل عمود بر استفاده از آسانسور در ساختمانها رواج پیدا کرده است. آسانسورها در طول تاریخ با تغییرات بسیاری همراه شده است و این تغییرات باعث بهبود و تامین میزان بسیار زیادی در ایمنی آنها گردیده است. استفاده از سیستم های عمود بر نظیر آسانسور توسط شرکتهایی انجام میگیرد که قادر به طراحی آسانسور هستند. طراحی آسانسور بیانگر نوع قطعات مورد استفاده می باشد که تعیین کننده میزان قیمت می باشد. معمولا در برآورد قیمت آسانسور قطعات مورد نیاز برآورد هزینه اولیه می گردد و پس از برآورد هزینه های اولیه قطعات، هزینه های مربوط به نصب و راه اندازی و هزینه های مربوط به حمل و ارسال و همچنین هزینه های اداری در خصوص تهیه گواهی مربوط به استاندارد آسانسور که توسط شرکتهای دارای صلاحیت بازرسی مورد آزمون قرار می گیرند که پس از اعلام نتیجه مثبت در خصوص آزمون ها، گواهی مربوطه صادر می گردد. از دیگر هزینه های مربوط به برآورد قیمت آسانسور به هزینه های سر بار و یا هزینه های دیگر اضافه می گردد.

در برآورد قیمت های آسانسور یکی از مهمترین موارد که باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد محاسبه دقیق موارد بالا می باشد. یقینا با توجه به تنوع بسیار زیاد در خصوص قطعات توجه به این نکته بسیار لازم و ضروری می باشد. همان گونه که در بالا ذکر شده طراحی آسانسور تعیین کننده قیمت آسانسور می اباشد. آسانسورهایی که با ترافیک ها و طول مسیرهای متفاوت و نوع کاربری متفاوت هستند برآورد قطعات مورد استفاده آنها نیز متفاوت است. برای مثال در خصوص دربهای مورد استفاده در آسانسور توجه به اینکه ساختمان محل نصب با استفاده اداری می باشد و یا مسکونی میتواند دو نوع متفاوت از دربها را داشته باشد. یقینا در یک ساختمان مسکونی ترافیک کمتری در جریان می باشد نسبت به ساختمان اداری و یا حتی ساختمانهای با کاربری تجاری در سطح بالاتری از ترافیک نسبت به دو نوع مسکونی و یا اداری قرار دارند. و یا برای انواع مختلف کاربری آسانسور سرعت های متفاوتی در نظر گرفته می شود.

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در قیمت آسانسور، قطعات و تجهیزاتی می باشد که دارای دو تیپ متفاوت تولید داخلی و یا وارداتی هستند، که قطعا نمونه های تولید داخل از قیمت پایین تری نسبت به نمونه های وارداتی برخوردار است. اما باز هم توجه به نوع کاربری آسانسور و یا کیفیت قطعات تولیدی از جمله عوامل تعیین کننده در انتخاب و در نهایت تاثیر آن بر قیمت آسانسور می باشد.

ذکر این نکته نیز قابل توجه است که صرف استفاده از تجهزات وارداتی تامین کیفیت بالاتر در آسانسور نمی باشد. و این گونه انتخاب ها صرفا به بالا رفتن قیمت آسانسور منجر می شود.

هزینه عملیات نصب و راه اندازی در آسانسورها نیز از دیگر عوامل تعیین کننده در قیمت آسانسور می باشد. توجه به این نکته که استفاده از پرسنل مجرب در نصب و راه اندازی آسانسور هم در کیفیت نهایی آسانسور و هم طول عمر قطعات نصب شده تاثیر گذار می باشد. باید توجه داشت که در صورت استفاده از بهترین قطعات اما استفاده از پرسنلی که اطلاع و دانش و فن کافی در زمینه نصب آسانسور را دارا نمی باشند مطمئنا به آسانسوری با کیفیت و عمر استاندارد را ختم نخواهد شد.

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در قیمت آسانسور برآورد هزینه های بالاسری می باشد که هرچه میزان برآورد آسانسور دقیق تر باشد به همان نسبت هزینه های بالاسری کمتر خواهد شد که این موضوع به پایین تر آمدن قیمت آسانسور منتج خواهد شد. چنانچه در بسیاری از موارد شرکتها بعضا با برآوردهای کاملا سطحی و اضافه کردن هزینه های سربار بسیار بالا، هزینه های پروژه را به مصرف کننده نهایی تحمیل می نمایند.

در نهایت و به عنوان نتیجه گیری انتخاب و استفاده از شرکت های معتبر آسانسور جهت دریافت مشاوره اولیه و تعیین نیازمندی های مربوط به استفاده از آسانسور منجر به برآورد کامل و دقیق قیمت آسانسور بر اساس نیازمندی های مربوط میشود. ضمنا شرکت های معتبر که در ایران ملزم به داشتن گواهی طراحی و مونتاژ از وزارت خانه صنعت معدن و تجارت می باشند و همچنین داراری عضویت در سندیکای آسانسور و پله برقی می باشند از دیگر نشانه های صلاحیت این شرکتها در جهت برآورد قیمت آسانسور می شود.

ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.