تعریف آسانسور هیدرولیکی

موقعیت تجهیزات

یکی از مهم ترین سیستم های هیدرولیکی در مقایسه با آسانسورهای کششی، سادگی سازه های لازم برای نصب است، این سادگی به دو دلیل مهم می باشد :

تجهیزات یک آسانسور هیدرولیک را می توان درمحل هایی به دوراز محل قرارگیری آسانسور نصب و اتصالات را توسط لوله های فولادی و شیلنگ های مخصوص برقرار نمود. بدین سبب می توان از فضاهای بلا استفاده ای همچون زیر پله ها و یا اتاق های انباری دور از چاه آسانسور برای ایجاد موتورخانه آسانسورهیدرولیک بهره جست.

البته لازم به ذکر است الزامات استاندارد دراین خصوص لازم الاجراء خواهد بود.

نیروی محرک (فشار سیال هیدرولیکی) به سادگی توسط پمپ بوسیله یک لوله وبا گذشتن ازیک شیر به جک منتقل می گردد. این همان جنبه مفید سیستم است. یعنی لزومی ندارد که تجهیزات بر روی سقف یا کف قرار گرفته و فضایی را اشغال کنند.

دریک آسانسورهیدرولیکی که کاببین از زیرنگه داشته شده است،جرم های موجود در چاه باعث ایجاد یک نیروی فشاری در پایه جک می شوند که تمام نیروهای قائم، مستقیما از طریق پایه جک به فونداسیون پایه های ساختمان منتقل می شوند. این بدین معنی است که اضافه کردن آسانسورهیدرولیکی به یک ساختمان که نیروی های ناشی ا زسیستم آسانسور برای آن محاسبه نشده ساده تراست. یک آسانسور هیدرولیکی بر روی پایه و فونداسیون خودش نیز نصب می شود. همچنین می توان آسانسور را در داخل ساختمان نصب کرد و یا اینکه ورودی کابین برروی یکی از دیوار های خارجی ساختمان قرار بگیرد که این طرح فواید زیادی برای دسترسی و ورود افراد معلول را به ساختمان دارد.


هیدروفرکو


در رابطه با آسانسورهای هیدرولیکی ساده که ازوزنه تعادل استفاده نمی کنند موارد زیر قابل توجه است :

به علت وزن کمی که به ساختمان تحمیل می کنند برای حمل بارهای سنگین مناسب هستند.

موتورخانه آسانسورمعمولا در زیرزمین با قسمت هایی ازساختمان که ارزش کم تری دارند می باشد.

درساختمان با ارتفاع و ترافیک کم ازنظر اقتصادی نیز به صرفه است.

سیلندرهیدرولیک از نظرظاهری نیزدربعضی مکان ها که معماری ساختمان ازاهمیت خاصی برخوردار است مناسب تراست.

با توجه به طراحی و تعداد سیلندرها ، چاه آسانسورمی تواند کوچک تراز آسانسور کششی مشابه باشد.

آسانسورهای هیدرولیک که ازوزنه تعادل استفاده می کنند باعث صرفه جویی درانرژی می شوند ولی مهمترین مزیت آسانسورهای هیدرولیک ساده در چنین حالتی به علت افزایش وزن تحمیلی به ساختمان وهزینه لازم جهت ساخت ونصب تجهیزات مکانیکی اضافی می تواند ازدست برود.از طرفی به دلیل عدم ایمنی این نوع آسانسورهای هیدرولیکی درصورت احتمال جدا شدن وزنه تعادل از جک کمتر استفاده می شود.

موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک باید دارای تهویه مناسب باشد تا ازافزایش دمای روغن جلوگیری شود.دربعضی موارد، سیستم تهویه مطبوعی مورد نیازمی باشد. درصورت بروزنشتی روغن هیدرولیک، موتورخانه و چاه آسانسور باید بتوانند با استفاده از پوشش عایق ، جریان روغن هیدرولیک را در خود نگه داری کنند .

از آن جایی که اتصالات مکانیکی بین واحد پمپاژ و چاهک آسانسورهای هیدرولیکی را لوله ها و شیلنگ ها تشکیل می دهند تجهیزات کنترل و واحد پمپاژ روغن در تمام آسانسور های هیدرولیک را می توان در جایی مناسب ساختمان و دور از آسانسور جای داد .

می توان ازاین خصوصیت استفاده کرد و واحد پمپاژ را درمحلی مناسب با شعاع 6 متری سیلندر هیدرولیک نصب نمود . از دیگر مزیت آسانسور های هیدرولیک کوچک بودن فضای موتورخانه تا حدود 12 درصد در مقایسه با موتور خانه های کششی است. مزیت برجسته این نوع آسانسور ها انعطاف پذیری آن ها درمحیط و فضا است واحد محرکه می تواند در مکان های مختلفی قرار گیرد.به همین دلیل موتورخانه نباید لزوما نزدیکی چاه قرارداده شود. این موضوع نیازبه اجرای پرهزینه موتور خانه در سقف ساختمان را برطرف می سازد .

صدای کم با توجه به ایزوله بودن آن در برابر لرزش و نیز تغییرات مداوم در سرعت برای داشتن یک جابه جایی دلپذیر، از ویژگی های آسانسور های هیدرولیکی می باشد.

<Br>

هیدروفرکو

<Br>

امروزه آسانسورهای هیدرولیکی بدون موتورخانه نیز توسط تعدادی ازتولید کنندگان به بازارعرضه شده است .در این نوع آسانسورها موتورو سیستم پاوریونیت و تابلوی کنترل به صورت واحدی فشرده در داخل چاه آسانسور نصب می گردد. این راه حل ایده آل در موارد محدودیت فضا است اما این آسانسور دارای محدودیت هایی ازنظر حمل بار مجاز و ارتفاع جابه جایی نسبت به آسانسورهای هیدرولیکی دارای موتور خانه می باشد.

ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.