جک هیدرولیکی

جک هیدرولیکی

وقتی که روغن در فضای سیلندر وارد می‌شود پیستون به حرکت در می‌آید.

پیستون ازطریق اتصالاتی به کارسلینگ متصل است و کابین آسانسور برروی کارسلینگ نصب می‌شود. هنگامی که پیستون حرکت می‌کند کابین آسانسور نیز حرکت می‌کند.

حرکت پیستون در راستای حرکت کابین است: وقتی که پیستون بالا می‌رود کابین آسانسور نیز بالا می‌رود و وقتی که پیستون پایین می‌آید کابین آسانسور نیز پایین می‌آید.

در جک‌های یک به یک (1:1) ، میزان حرکت کابین برابر است با میزان حرکت پیستون. یعنی اگر پیستون به اندازه‌ی یک متر جابه‌جا شود، کابین نیز به اندازه‌ی یک متر جابه‌جا می‌شود.

در جک‌های یک به دو (1:2) ، میزان حرکت کابین دو برابر میزان حرکت پیستون است. یعنی اگر پیستون به اندازه‌ی یک متر جابه‌جا شود، کابین به اندازه‌ی دو متر جابه‌جا می‌شود.

برای پایین آمدن کابین آسانسور باید پیستون جک پایین بیاید. در این حالت، روغن درون سیلندر از طریق شیر تخلیه و شیلنگ متصل به آن، به درون مخزن پاوریونیت باز می‌گردد.

در جک‌های هیدرولیکی، لوله‌‌های سیلندر و پیستون دارای قطرها و طول‌های متنوعی‌اند.

تعیین طول دقیق لوله‌‌های سیلندر و پیستون جک، مبتنی بر محاسبات طول مسیر حرکت است.

همچنین تعیین قطر دقیق لوله‌‌های سیلندر و پیستون جک، مبتنی بر محاسبات مربوط به وزن کابین، تعداد مسافران و طول مسیر حرکت می‌باشد.

قطر پیستون‌ها ارتباط مستقیمی با طول مسیرحرکت دارد: هر چقدرطول مسیر بیشترباشد، قطر پیستون‌ها باید ضخیم‌تر شود تا بتواند وزن بیشتری را تحمل کند.

در آسانسورهیدرولیکی، حداکثر مسیر حرکت، حدود 22 متر است زیرا طول لوله‌‌های پیستون دارای محدودیت است و برای طول مسیرهای بلند، پیستون جک‌‌ها باید به صورت بازشوی چند مرحله‌ای (چند استیج) ساخته ‌شود. این نوع جک‌ها به جک‌های تلسکوپی نیز مشهورند. جک‌های هیدرولیکی بر حسب تعداد پیستون (و تعداد مراحل بازشو) عبارتند از: تک استیج، دو استیج، سه استیج. هنگام عملکرد جک‌های تلسکوپی، میزان بازشوی پیستون‌ها به یک اندازه است و پیستون‌ها به ‌طوریکنواخت و همزمان از هم باز می‌شوند.

شرکت مهرآسای میلاد (هیدروفرکو) برای اولین بار در جهان، موفق به ساخت جک هیدرولیکی پنج مرحله‌ای (پنج استیج) شده است.

در جك‌هاي تلسكوپي، بين قسمت‌هايی که به طور متوالی از هم باز می‌شوند نگهدارنده‌هایی وجود دارند که مانع می‌شوند که پيستون‌ها از هم خارج شوند. در این نوع جك‌ها، طول بخش تكيه‌گاه هر قسمت، بدون در نظر گرفتن هدايت كنندة خارجي آن، حداقل 2 برابر قطر پيستون مربوطه است. جك‌های تلسكوپي مجهز به تجهیزات همزمان‌ساز (synchronizer) هيدروليكي و يا مكانيكي می‌باشند.

در صورتی که از تجهیزات همزمان‌ساز هيدروليكي استفاده می‌شود، وقتي كه فشار، بيشتراز 20 درصد فشار بار كامل شود، بايد با يك وسيلة ايمني برقي، از شروع حركت عادي كابين جلوگيري شود.

در پيستون‌های چند تکه، اتصال بين تکه‌ها طوري است كه تحمل وزن قسمت‌هاي متصل به پيستون و نيروهاي ديناميكي اضافي را داشته باشد.

براي محاسبة اجزاي جك‌های تلسكوپي با استفاده از وسايل همزمان‌ساز هيدروليكي، بالاترين فشار، جايگزين فشار بار كامل می‌شود. اين بالاترين فشار، ناشي از عملكرد وسايل همزمان‌ساز هيدروليكي است و ممكن است که در يكي از اجزاء ايجاد شود.

در جك‌هایی که در وضعيت كاملاً باز هستند و تحت نيروهاي ناشي از فشاری معادل 1.4 برابرِ فشار بار كامل قرار می‌گیرند ضريب اطمينان در برابر كمانش حداقل برابر با 2 است.

با توجه به فضا و ابعاد چاه آسانسور، جک ممکن است موقعیت‌‌های مختلفی نسبت به کابین داشته باشد و بر این اساس، به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شود: جک مستقیم زیر کابین، جک مستقیم کنار کابین، جک غیرمستقیم، جک دوبل غیر مستقیم و جک دوبل مستقیم کنار کابین.

منظور از جک دوبل، یک جفت جک مشابه است که همزمان عمل می‌کنند و برای جابجایی بارهای سنگین به کار می‌روند. در خودروبرها معمولا از جک دوبل استفاده می‌شود.

در جک مستقیم زیر کابین، اتصال بين كابين و پيستون قابل انعطاف است و طوری ساخته می‌شود كه وزن پيستون و نيروهاي ديناميكي اضافي ديگر را تحمل نماید.

در جك مستقیم زیر کابین، فاصلة آزاد بين قاب‌هاي هدايت كنندة متوالي برابر با 30 سانتیمتر است. همچنین فاصلة بين بالاترين قاب راهنما و پايين‌ترين قسمت كابين (وقتي كه كابين بر روي ضربه گيرهاي كاملا ً فشرده قرار می‌گیرد) برابر با 30 سانتیمتر است.

ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.