دعوت به بازدید از غرفه هیدروفرکو

متن خبر :

صنایع مهندسی هیدروفرکو شما را به بازدید از غرفه این شرکت در دهمین دوره نمایشگاه های بین المللی آسانسور و پله برقی واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران، ورودی سالن شماره 35 ، مورخ 5 لغایت 8 آذر ماه دعوت می نماید.