نحوه چیدمان جک ها

جک مستقیم

محل قرار گیری جک و پاوریونیت در این سیستم به طور مستقیم و در زیر کابین می باشد، به یک چاه به ارتفاع طول جک در کف چاهک برای قرار دادن جک هیدرولیکی در داخل آن مورد نیاز می باشد. یک سیلندر مرکزی برای بارهای سنگین و ارتفاع کم، ایده آل است. در این نوع ، محدودیتی در مورد اندازه کابین یا ظرفیت بار وجود ندارد.

در سیستم جک از زیر از فضای موجود چاه استفاده بهینه میشود به علت نبود قاب وزنه و ریل ها.

محدودیت های به کار گیری ازاین روش

شرایط و مقررات حفره چاه در زمین می تواند هزینه بر باشد. به دلیل این که به اندازه طول جک هیدرولیکی باید زمین حفر شده ، جک هیدرولیکی داخل آن نصب شود . حفاری دربعضی ساختمان ها به دلیل مشکلات طرح با هزینه های زیادی همراه شود .

بازرسی از جک هیدرولیکی دارای محدودیت است و در مواقع نادر، ممکن است برای انجام تعمیرات از داخل چاه خارج شود. یکی از ایرادات اساسی این طرح احتمال به خصوص در مناطق زلزله خیز است.P.V.C نشت روغن به داخل لوله غلاف ممکن است به علت وجود سنگ یا آب در زیرزمین مشکلاتی به وجود آید و امکان حفر چاه نباشد .

طول قابل انجام حدود 18 متر می باشد زیرا احتمال کمانش پیستون برای طول های بیشتر وجود دارد .

به دلیل راندمان پایین سیستم های هیدرولیکی نسبت به کششی، از موتوری با توان بالاتر و هزینه های اولیه بیشتری استفاده می شود.

مزایای جک و پاوریونیت

مزیت جک و پاوریونیت این است که قطعات کمتری نسبت به سایر انواع مصرف شده، به همین دلیل سبک تر است. در این نوع آسانسورها می توان از درب های ورودی و خروجی در هر طرف کابین استفاده نمود. نصب این سیستم ها آسان تر است.


هیدروفرکو

جک کنار(بغل)


جک و پاوریونیت هایی که در یک طرف نصب می شوند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کابین آسانسورمتصل می گردند درمورد جک هایی که به طور مستقیم از یک طرف عمل می کنند، جک در چاه آسانسور و درکنار کابین قرار می گیرد، در چنین حالتی کابین باعث وارد آوردن یک نیروی جانبی روی ریل ها و ساختمان ها می شود . وزن موجود روی پایه که روی دیوارچاه آسانسور وارد می شود (تقریبا 1600 کیلو گرم) استفاده از این روش را فقط برای بارهای سبک محدود می نماید. میزان ارتفاع آسانسور نیز به اندازه طول پیستون، که معمولا 5/3 متر است، محدود می باشد .

جک کناری غیرمسستقیم شبیه جک کناری مستقیم می باشد به جز اینکه ارتباط بین پیستون و کابین آسانسور از طریق یک سیم بکسل و یا زنجیرو فلکه هرز گرد برقرار می شود، درچنین حالتی یک نسبت از2 به 1 درحرکت کابین و جا به جایی پیستون به دست می آید. پس به گاورنر و ترمز ایمنی نیاز است.

یکی از مزایای این سیستم درمقایسه با آسانسورهای هیدرولیکی با جک مستقیم، عدم نیاز به حفاری زمین برای نصب جک و پاوریونیت می باشد. برای همین هزینه های آن کمتر بوده ضمن این که خطر روغن ریزی به داخل چاه نیز وجود ندارد.

معایب جک و پاوریونیت

اما از معایب جک و پاوریونیت می توان به نیاز بیشتر به فضای بالا سری وعمق چاهک و همچنین به بزرگ تر شدن ابعاد چاه در مقایسه با آسانسور مستقیم مرکزی اشاره نمود .

برای ایمنی بیشتردر آسانسورهای هیدرولیکی سیم بکسلی غیرمستقیم کناری سنسور هایی روی سیم بکسل نصب می گردد تا در صورتی که یکی از سیم بکسل ها ( حداقل دو سیم بکسل در این آسانسورها باید پیش بینی شده و ضریب ایمنی آن 16 باشد.) ازمحل خود خارج گردید و یا شل شد مدار فرمان آسانسور قطع شده، الکترو موتورپمپ روغن از مدار خارج شود .


هیدروفرکو

جک غیر مستقیم جک مستقیم دو استیج کنار جک مستقیم کنار جک مستقیم زیر


جک های دوبل

اگر در سیستمی ظرفیت از حدود 2000 کیلیگرم بیشتر باشد باید از دو جک بصورت دوبل استفاده گردد. ترکیب جک های دوقلو همانند سیلندر های کناری تکی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم عمل کنند .

محدودیت های سیلندرهای دوقلو شامل موارد زیر می باشد :

• افزایش اندازه محور

• افزایش هزینه های نصب و کارکرد به علت استفاده از دو جک

• محدودیت های حمل بار تا حدود 20 تن


هیدروفرکو


جک و پاوریونیت و آسانسورجک ها ، دردو طرف کابین قرار داده می شوند. به این ترتیب می توان بار های سنگین تری را در مقایسه با آسانسور با جک تکی حمل نمود .

ترتیب عملکرد درنوع جک غیرمستقیم، شبیه جک های دو قلوی مستقیم می باشد به جز اینکه کابین آسانسور به وسیله یک سیم بکسل یا زنجیر یا فلکه به پیستون متصل می شود. دراین نوع ترکیب ، حرکت کابین نسبت 2 به 1 به جابه جایی پیستون به دست می دهد. در چنین روشی سیستم گاورنر و ترمز ایمنی نیز مورد نیاز می باشد و عموما در آسانسورهای با ارتفاع استفاده می شود. (Stage)کم از جک و پاوریونیت تک مرحله ای یکی از نکات مهم در این آسانسورها می باشد و حرکت متوازن جک ها با سرعت یکسان است. که در غیر این صورت باعث عدم تعادل کابین درحین حرکت خواهد گردید. برای این منظور در چاهک از یک سه راه (تقسیم کنننده) برای متعادل کردن جریان روغن استفاده می شود.


هیدروفرکو


ایران بالابر

در حال حاضر گالری تصاویر برای این محصول قرار نگرفته است.