پروژه آسانسور خانگی بانک کشاورزی

نام پروژه

پروژه آسانسور خانگی بانک کشاورزی ,

محل اجرا

جلال آل احمد ,

مدت زمان اجرای پروژه

,

کل ارتفاع قابل حرکت (متر)

3 ,

محل نصب آسانسور

داخل ساختمان ,

نوع درب طبقه

لولایی ,

سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)

0.3 ,

ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)

225 ,

محل قرارگیری موتورخانه

پایین ,