پروژه بالابر هیدرولیک حمل بار شهرک چوب

نام پروژه

پروژه بالابر هیدرولیک حمل بار شهرک چوب ,

محل اجرا

احمد آیاد-شهرک چوب ,

مدت زمان اجرای پروژه

,

کل ارتفاع قابل حرکت (متر)

6 ,

محل نصب آسانسور

داخل ساختمان ,

سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)

0.3 ,

ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)

1500 ,

محل قرارگیری موتورخانه

پایین ,

شرح پروژه

اجرای بالابر هیدرولیک باربر سنگین واقع در احمد آیاد-شهرک چوب