پروژه بالابر هیدرولیک شهرک چوب

نام پروژه

پروژه بالابر هیدرولیک شهرک چوب ,

محل اجرا

احمد آیاد-شهرک چوب ,

مدت زمان اجرای پروژه

,

کل ارتفاع قابل حرکت (متر)

12 ,

نوع درب طبقه

اتوماتیک ,

سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)

0.6 ,

ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)

2500 ,

محل قرارگیری موتورخانه

پایین ,

شرح پروژه

اجرای بالابر هیدرولیک باربر سنگین واقع در احمد آیاد-شهرک چوب